Turf Gamechanger ei ole ainoastaan kone ja koneperhe, vaan kokonaan uusi menetelmä nurmialueiden hoitoon. Vaikka TGC on syntynyt golfkentällä, soveltuu menetelmä kaikkien korkealaatuisten nurmikoiden ylläpitoon.

Turf Gamechanger maintain

Turf Gamechangerin keskeinen osa on patentoitu kuormatila, jonka tilavuussuhteet muuttuvat työn edetessä. Tämä mahdollistaa jopa kahdeksan eri työvaihetta yhdellä ajokerralla.

8eri työvaihetta yhdellä ajokerralla

Jätteen keruu

1 of 9

Muuttuvatilavuuksinen lava

2 of 9

Lannoitus

3 of 9

Katemateriaali

4 of 9

Ilmastus / Holkitus / Pystyleikkuu

5 of 9

Kylvö

6 of 9

Hiekoitus

7 of 9

Harjaus

8 of 9

Jyräys

9 of 9

7Ainutlaatuinen seitsemänpyöräinen alustarakenne ei rasita herkkiä nurmipintoja.

Laatu

Monet hoitotoimista tehdään yhdistettyinä, jolloin työvaiheet tukevat toinen toisiaan. Kun kaikki tarpeelliset voidaan tehdä yhdellä ajokerralla, eivät ylimääräiset ajokerrat huononna lopputulosta. Myös automatiikan mahdollistama koneiden säätö paikkatietoon sidottuna parantaa merkittävästi laatua. Monipuoliset mahdollisuudet yhdistää työlaitteita mahdollistaa tehdä työt juuri niin kuin ne kulloinkin pitää tehdä ilman kaluston aiheuttamia rajoituksia.

Ympäristö

Vähentyneet erilliset työsuoritteet vaikuttavat välittömästi energian kulutuksen vähenemiseen. Kehittynyt, menetelmän koneiden tekemä koko kentän kattava säännöllinen analysointi ja sitä seuraavat tehokkaat säätömahdollisuudet tarkentavat lannoitteiden, kasteluveden ja muiden tuotteiden käyttöä ja vähentävät niiden kokonaiskäyttömääriä.

Kustannukset

Menetelmä leikkaa kentänhoidon kuluja yli kolmanneksella. Koneiden hankintatarpeet vähenevät merkittävästi, niiden käyttöaste paranee ja polttoaine- sekä ylläpitokulut pienenevät. Kun jopa kahdeksan työvaihetta voidaan yhdistää sekä samalla vähentää logistiikan tarvetta alle puoleen, vapautuu kentälle myös lisää aikaa sen käyttäjille.

TURF GAMECHANGER -menetelmä

LOGISTIIKKAYKSIKKÖ & KUORMAAJA

Kuormaajan ja monitoimiperävaunun käsittävä patentoitu yksikkö huolehtii materiaalien tehokkaasta kuljetuksesta meno - paluukuormina.

VÄYLÄ- & KARHEIKKOLEIKKURI

Molemmat peruskoneet voidaan varustaa pikakiinnitteisillä leikkureilla, joilla voidaan leikata peliväylät, esikarheikot ja karheikot.

Kierrätys & kompostointi

Jätemateriaalien, kuten holkitus- ja pystyleikkuujätteen kompostointi ja uudelleenkäyttö palauttavat katemateriaaleja sekä ravinteita takaisin kiertoon säästäen sekä ympäristöä että kustannuksia.

PERUSKORJAUS JA KENTÄN RAKENTAMINEN

Golfkentän peruskorjaus maksaa aina miljoonia ja kestää vuosia.
Turf Gamechanger tarjoaa ainutlaatuisen menetelmän, jolla voidaan korvata varsinainen peruskorjaus jatkuvalla uudistamisella ja jolla päästään samaan lopputulokseen, kuin uudelleen rakentamallakin. Menetelmä on edullinen, eikä häiritse pelaamista millään tavoin.

  • Kentän muotojen palauttaminen
  • Kuitukerroksen hallinta
  • Kasvualustojen perusparannus
  • Pintojen uudelleen muotoilu
  • Perus- ja pintakuivatus
  • Uuden kentän viimeistely- ja kylvötyöts

Kuivatus- ja kasteluputkistojen korjaus, täydentäminen ja uudelleen rakentaminen

Viheriöiden, lyöntipaikkojen ja esteiden uudelleen rakentaminen

PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA AUTOMAATIO

Tulevaisuuden menetelmässä kaikki koneet keräävät paikkatietoon sidottua mittausdataa ja lähettävät sen taustajär­jestelmään. Tiedot käsitellään ja palautetaan koneille toimintaohjeiksi ja säätöarvoiksi.

Vieritä ylös